Od marzycielki do przedsiębiorcy

Autor: Joanna Laura Poprawska Dla wartościowego opisania mojej drogi do zostania samodzielnym przedsiębiorcą muszę w pierwszej kolejności powrócić do początków mojej edukacji, kiedy to przejawiałam duże zainteresowanie przedmiotami artystycznymi, tj. muzyką, plastyką i językiem polskim, z tym że w przypadku tego ostatniego wyłączyć należy gramatykę. Uwielbiałam wszelkie akademie i teatry Więcej…