Przetrwali tylko ludzie, którzy znali te 3 zasady

Wróćmy do roku 1998, gdy sprawujący wtedy władzę prezydent Bill Clinton naciskał na możliwość rozszerzenia grupy kredytobiorców o osoby mniej zarabiające. Jego następca George W. Bush w pełni zgadzał się ze swoim poprzednikiem. Mówił otwarcie, że jego celem jest, aby każdy w Ameryce był właścicielem swojego domu.  Podążając tymi założeniami, przeprowadzono wiele zmian Więcej…