Jak wygląda biznes w Austrii?

Autor : Eugen Sprenger Ukończyłem studia na Wydziale Leśnictwa i prowadziłem przez 10 lat oddział w Dyrekcji Inspekcji Lasów Tyrolskich. Przez 22 lat pracowałem jako polityk samorządowy, w tym przez 16 lat byłem zastępcą Prezydenta Miasta Innsbruck, odpowiedzialnym za resorty: pomocy społecznej, zieleni miejskiej, lasów, opieki zdrowotnej, ochrony środowiska. Zdobyte Więcej…